Wednesday, July 17அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: வேலிடிட்டி

இனி உங்க செல்போனுக்கு FREE OUTGOING CALLS கிடையாது – அதிரவைக்கும் தகவல்

இனி உங்க செல்போனுக்கு FREE OUTGOING CALLS கிடையாது - அதிரவைக்கும் தகவல் இனி உங்க செல்போனுக்கு FREE OUTGOING CALLS கிடையாது - அதிரவைக்கும் தகவல் ``XX-ம் தேதியுடன் உங்களுடைய வேலிடிட்டி முடிவடைகிறது; எனவே (more…)