Sunday, August 1அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: cucurbit

சுரைக்காய் இலைகளை கீரை போல கடைந்து சாப்பிட்டால்

சுரைக்காய் இலைகளை கீரை போல கடைந்து சாப்பிட்டால்... சுரைக்காய் இலைகளை கீரை போல கடைந்து சாப்பிட்டால்... தன்னுள் 96% நீர்ச்சத்தைப் பெற்றிருக்கும் சுரைக்காய் ஒரு கொடி இனத்தைச் சார்ந்த (more…)