Wednesday, January 19அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: Excel

எக்ஸெல் – அதிகம் பயன்தரும் சில வித்தியாசமான ஷார்ட் கட் கீ தொகுப்புகள்

எக்ஸெல் - அதிகம் பயன்தரும் சில வித்தியாசமான ஷார்ட் கட் கீ தொகுப்புகள் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் மாற்றங்கள்: எக்ஸெல் ஒர்க் புக் தயாரிப்பில், ஒரே நேரத்தில் பல ஒர்க் ஷீட்களைத் திறந்து வைத்து நாம் பயன்படுத்த விருப்பப்படுவோம். இதற்கென (more…)

எக்ஸெல் பயனுள்ளக் குறிப்புக்கள்!

எக்ஸெல் பயனுள்ளக் குறிப்புக்கள்! எக்ஸெல் – எழுத்துவகையை நிலையாக மாற்ற: எக்ஸெல் ஒர்க் ஷீட் ஒன்றில் அப்போது உள்ள எழுத் துவகை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அல்ல து உங்களுக்குப் பிடித்த (more…)

எக்ஸெல் ஃபார்முலா: ஒரு பார்வை

எக்ஸெல் ஒர்க் ஷீட்களில் பலவகை பார்முலாக்களை அமைக்கிறோம். இவற்றில் சில பார்முலாக்கள் ஒர்க்ஷீட்களில் உள்ள மற்ற செல்களுடன் தொட ர்பு கொள்ளும் வகையில் அமை க்கப்படும். அப்படிப்பட்ட பார்மு லா ஒன்றைக்காப்பிசெய்து வே று ஒரு செல்லில் காப்பி செய் கையில், எக்ஸெல் அந்த பார் முலாவினை, காப்பி செய்யப்படும் செல்லுக்கு ஏற்ற வகை யில் மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளும். ஆனால் பல (more…)

MS Excel – ஓரு சிறப்புப் பார்வை

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் Office Package ல் MS Word, MS Power Point, MS Access, MS Outlook, MS Excel எனப்பல உதவக்கூடிய மென் பொருள்களை வெளியிட்டு வருகி றது. அந்தவகையில் இன்று நான் உங்களுடன் எனக்குத் தெரிந் த MS Excel சம்மந்தமான தகவல்க ளைப் பகிரலாமென இருக்கிறேன் … MS Excel என்றால் என்ன? (more…)

MS-Word & Excel-இல் Task Pane ஏன்? எதற்கு? எப்படி?

நீங்கள் மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் எக்ஸ்பி அல்லது ஆபீஸ் 2003 பயன்படுத் துபவராக இருந்தால் டாஸ்க் பேன் (Task Pane) பார்த்திருப்பீர்கள். ஆபீஸ் புரோகிராம்கள் இயக்கப்படுகையில் மானிட்டர் திரையில் வலது பக்கமா க எழுந்து வரும் கட்டமே டாஸ்க் பேன். புதிய டாகுமெண்ட் ஒன் றை நீங்கள் உருவாக்கத் தொடங்கியவுட னேயே அது மறைந்துவிடுவதனை யும் பார்க்கலாம். இதனால் நாமும் டாஸ்க் பேனை மறந்துவிட்டு டாகு மெண்ட் பக்கமே நம் கவனம் முழுவதையும் திருப்புகிறோம். இத னால் டாஸ்க் பேன் நமக்கு தரும் அனைத்து (more…)

என்னைக் கவர்ந்த சர்ஃப் எக்ஸெல் விளம்பரம் – வீடியோ

  சமீபகாலமாக என்னைக் கவர்ந்த இன்னொரு விளம்பரம் இது! ஆம், இந்நிறுவனத்தின் முந்தைய விளம் பரங் கள் அனைத்தும் அனைவரையும் கவரு ம் விதத்திலேயே படமாகப்பட்டுள்ள‍து. தற்போது அதே நிறுவனம் வேறு கோண த்தில் தங்களது நிறுவனத் தயாரிப்பி னை பிரதானப் படுத்தியுள்ள‍து. இந்த விமர்சனத்தை விதை2விருட்சம் வாயி லாக தங்க ளோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரு (more…)

எக்ஸெல் டிப்ஸ்

பைல்களை மொத்தமாகத் திறக்க: ஒரே நேரத்தில் ஒன்பது பைல்களைத் திற ந்து வேலை செய்தால் தான் உங்கள் மேல திகாரி கேட்கும் தகவல்களை உங்களால் தர முடியும். ஒவ் வொரு நாளும் பணி தொடங்கும் முன் இந்த ஒன்பது பைல்க ளையும் ஒவ் வொன்றாகத் திறப்பதற்கே உங்களுக்கு நேரம் பிடிக்கலாம். சில வே ளைகளில் தவறான பைலைத் திறந்து விடலாம். இந்தக் குழப்பத்தினை நீக்கி, ஒரே நேரத்தில் அனைத்து பைல் களையும் திறந்து பயன்படுத்த ஒரு (more…)

எக்ஸெல் தொகுப்பில் டெக்ஸ்ட் டிசைன்

தாங்கள் அமைத்திடும் ஒர்க்ஷீட் மிக அழகாக இருப்பதை யார் தான் விரும்ப மாட்டா ர்கள்? செல்கள், அதில் உள்ள டேட்டாக்கள், மேலே உள்ள பார்முலாக்கள், சார்ட்கள் என அனைத்தும் அழகான தோற்றத் தில் இருந்தால், அதனைத் தயா ரித்த நம்மை மற்றவர்கள் பாரா ட்டாவிட்டாலும், நம் மனதிற்கு நிறைவாக இருக்கும் அல்லவா! இது சார்ந்த ஒரு (more…)

எக்ஸெல் டிப்ஸ் (28/07)

புதியவர்களுக்கு எக்ஸெல் பல சிறிய அலுவலகங்களில், கடைகளில் பணி புரிவோர் திடீ ரென கம்ப்யூட்டர் பயன்பாட்டி ற்க்கு மாறிக் கொள்ள வேண்டிய சூழ் நிலைக்கு மாறிக் கொள்ள வே ண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. கடைகளுக்கேற்ற பணிகளு க்கு புரோகிராம் செய்யப்பட்ட வேர்ட் டாகுமெண்ட்டு க ள், எக் ஸெல் ஒர்க் ஷீட்டுகள் தரப்படு கின்றன. சில நாள் பயிற்சி க்குப் பின்னர் இவர்கள் இவற் றைப் பயன்படுத்தத் தொ டங்கி, பின்னர் தாங்களாகவே கூடுதல் வேலைகளையும் (more…)

எக்ஸெல் டிப்ஸ்

நெட்டு வரிசை முழுவதும் செலக்ட் செய்திட வேண்டுமா? கர்சரை அங்கு கொண்டு சென்று கண்ட்ரோல் +ஸ்பேஸ் பார் (Ctrl+Spacebar) அழுத்தவும். படுக்கை வரிசை முழுவதும் செலக்ட் செய்திட கர்சரை அந்த வரிசையில் கொண்டு சென்று ஷிப்ட் + ஸ்பேஸ் பார் (Shift +Space bar) அழுத்தவும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பார்முலாவிற்கு எந்த செல்கள் எல்லாம் தொடர்புள்ளது என்று அறிய CTRL+[ அழுத்தவும். Ctrl+] கீகளை அழுத்தினால் எந்த செல்லில் கர்சர் இருக்கி றதோ அந்த செல் சம்பந்தப்பட்ட (more…)

எக்ஸெல் ஸ்குரோலிங்

எக்ஸெல் ஒர்க் புக் ஒன்றில் நிறைய செல்களில் தகவல்க ளை அமைத்திருக்கிறீர்க ள். அவற்றை ஆய்வு செய் கையில் ஸ்குரோல் செய்து கீழாக ஒரு செல்லில் இருக் கிறீர்கள். திடீரென ஆரோ கீ ஒன்றை அழுத்துகிறீர்க ள். என்ன நடக்கிறது? மீண் டும் நீங்கள் எந்த செல்லில் உங்கள் கர்சரை நிறுத்தியிருந்தீர்களோ அந்த செல்லுக்கு இழுத்துச் (more…)

எக்ஸெல் டிப்ஸ்

மூன்றுக்கும் மேலான ஒர்க் ஷீட்கள் எக்ஸெல் ஒர்க்புக் ஒன்றைத் திறந்து டேட்டாக்களை உள்ளிடுகையில், நமக்கு தொடக்க நிலையில், மூன்று ஒர்க் ஷீட்கள் கிடைக்கும். இது மாறா நிலையில் (Default) உள்ளபடி தரப் படுகிறது. சில வேளைகளில், நாம் ஒரே நேரத்தில், மூன்றுக்கும் மேற்ப ட்ட ஒர்க்ஷீட்களில் டேட்டா உள்ளிட வேண்டியதிருக்கும். எடுத்துக் காட் டாக, பல வகுப்புகளில் உள்ள மாண வர்களுக் கான டேட்டாவினை இடு கையில், அந்த வகுப்பில் உள்ள செக்ஷன்களுக் கேற்றபடி, பல ஒர்க் ஷீட்களில் டேட்டாவினை, ஒரே நேரத்தில் அடுத்தடுத்து இட வேண்டியதிருக்கும். இதற்காக, (more…)
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar