Monday, October 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: I.T.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு

தென் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக் கழகங்களுக்கும் மூத்த பல்கலைக் கழகமாக சென்னைப் பல்கலைக் கழ கம் திகழ்கிறது. தமிழ் நாட் டில் உள்ள மாவட்டங்க ளின் எண்ணிக்கை அதிகரி த்ததன் விளைவாக தற்போ து 3 மாவட்டங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் மட் டுமே இந்த பல்கலைக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இருந்த போதும் மிகச் சிற ந்த ஆசிரியப் பணி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளின் காரணமாக சென்னை பல்கலைக் கழகம் கல்வியாளர் கள் மத்தியில் சிறப்புடன் இயங்கி வருகிறது. இந்த பல் கலைக் கழகத்தில் புரோகிராமர் மற்றும் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ப ரேட்டர் காலி இடங்களை நிரப்புவதற்கான (more…)