Monday, May 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: Pieta

இதுதான் இந்தியா

இது தான் இந்தியா. அரசியல்வாதிகளின் அன்றாட செலவுக்கு லட்சங்களும் கோடிகளும் செலவு செய்யும் அரசாங்க (more…)