Wednesday, September 18அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: Skin without hair

முடி இல்லா மேனி அழகுக்கு… – இக்கால இளம்பெண்கள் இதை கடைபிடிப்பார்களா?

முடி இல்லா மேனி அழகுக்கு... - இக்கால இளம்பெண்கள் இதை கடைபிடிப்பார்களா? ஆண்கள் உடலில் ரோமங்கள் அதாவது மீசை, தாடி, கைமுடி கால்முடி, மார்பில் (more…)