Saturday, July 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: When a woman is pregnant … her husband Should not do these aspects

ஒரு பெண்… கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவளது கணவன் செய்யக் கூடாதவைகள்

ஒரு பெண்... கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவளது கணவன் செய்யக் கூடாதவைகள் (When a woman is pregnant ... her husband Should not do these aspects) ஒரு பெண்.... கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவளது கணவன் செய்யக்கூடாத (more…)
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar